06-39584347
info@rijschoolzelihsen.nl
Rijlesplanner

Tussentijdse toets

Hoe ver ben ik?

Bij de opleiding voor het praktijkexamen kun je de vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Als je bent geslaagd voor je theorie-examen kun je vooraf aan het praktijkexamen een tussentijdse toets afleggen.

Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid gesteld is. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Je kunt er niet voor slagen of zakken, maar je went alvast aan de examensituatie. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel “bijzondere verrichtingen” op het eerstvolgende praktijkexamen.

De toets duurt even lang als een echt examen; 55 minuten. Je instructeur rijdt mee.

Zo gaat de Tussentijdse Toets.

Wanneer

De rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.