06-39584347
info@rijschoolzelihsen.nl
Rijlesplanner

Privacy

Op 25 mei 2018 gaan de nieuwe Europese privacy regels in. De zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming , afgekort AVG-GDPR. Deze stelt eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Zo heb je als bezoeker van onze website het recht om te weten hoe we jou gegevens verwerken wat we je met de verzamelde gegevens doen en met welk doel we deze verzamelen.

Privacy verklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Rijschool Zelihsen, gevestigd aan de Schachtstraat 20, 6163 LJ te Geleen, KvK 60407824, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.rijschoolzelihsen.nl, info@rijschoolzelihsen.nl, 06 39584347.

De privacy verklaring is van toepassing op de diensten en website van Rijschool Zelihsen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Rijschool Zelihsen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van verzamelde gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De gegevens van u zijn alleen door de directie van Rijschool Zelihsen in te zien en te wijzigen.

Persoonsgegevens:

De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld op basis van gegevens welke u actief verstrekt door het invullen van het digitale aanmeldformulier of per per e-mail en/ of lesovereenkomst:

 1. Voornaam + achternaam
 2. Adresgegevens
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer(s)
 5. Geboortedatum
 6. Geslacht
 7. Eventuele persoonlijke omstandigheden welke van direct belang zijn voor de rijlessen.
 8. Factuurgegevens
 9. Foto’s plaatsen we alleen met uw toestemming. Foto’s van minder jarige leerlingen plaatsen wij uiteraard alleen met toestemming van ouders of voogd.

Waarom we uw gegevens nodig hebben: 

Rijschool Zelihsen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. Het versturen van een factuur en afhandelen van uw betaling
 2. Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is i.v.m. met onze dienstverlening
 3. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 5. Rijschool Zelihsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes

Delen met anderen

Rijschool Zelihsen verkoopt uw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Zelihsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Subverwerker:
planrijles.nl / Flexpulse is een subverwerker die uw gegevens verwerkt t.b.v. uw rijopleiding. Voor meer informatie over hoe planrijles.nl /Flexpulse met uw gegevens omgaat, zie https://flexpulse.nl/betekent-gdpr-klanten-flexpulse/

Cookies

Rijschool Zelihsen gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rijschool Zelihsen gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Daarnaast gebruiken we cookies van sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij volgen uw surfgedrag op onze website NIET. We maken geen gebruik van cookies om uw surfgedrag te analyseren. U kunt daarom veilig en anoniem onze website bezoeken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschoolzelihsen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Rijschool Zelihsen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.